ยินดีให้บริการด้านสุขภาพ

ความเป็นเลิศทางคลินิกจะต้องมีความสำคัญสำหรับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ

จองห้องพิเศษ

บริการฉุกเฉิน

เป็นไข้ เจ็บป่วยฉุกเฉิน อาการวิกฤต ป่วยหนัก โทรเรียกหน่วยบริการ ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง

โทร สายด่วน 1669

ห้องตรวจผู้ป่วยใน

บริการห้องพิเศษ สำหรับคนไข้รับการรักษาที่โรงพยาบาล .

จองห้องพิเศษ
นพ.ปริญญา พวงศรีทอง
รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสว่างอารมณ์

โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ยินดีให้บริการ

รับการรักษาสุขภาพ อย่างดีที่สุด

การเฝ้าดูของแพทย์พยาบาลอย่างไกล้ชิด ตลอดเวลา และสุขอนามัย พร้อมทักษะการดูแลผู้ป่วย จากบุคลากรผู้มีประสบการณ์ ในการตรวจรักษา

  • การดูแลอย่างสม่ำเสมอ การบริการดุจญาติมิตร
  • เครื่องมือทันสมัย
  • การรักษาตามหลักการสากล
ข้อมูลเพิ่มเติม

กิจกรรม

มุ่งสร้างสรรค์กิจกรรมที่ดีที่สุดต่อสุขภาพ
ติดตามเราได้เวลาที่นี่

17 กรกฏาคม 2563 ทำบุญเปิดห้องพิเศษใหม่ โรงพยาบาลสว่างอารมณ์

อ่านต่อ

โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ยินดีต้อนรับนายแพทย์ปริญญา พวงศรีทอง นายแพทย์ชำนาญการ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสว่างอารมณ์

อ่านต่อ

พนักงานเทศบาลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี ได้เข้ารับการตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ วันที่24 ตุลาคม 2562

อ่านต่อ

ผู้อำนวยการพร้อมทั้งบุคลากรโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

อ่านต่อ

บุคลากรโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ร่วมทำกิจกรรม 5 ส

อ่านต่อ

โรงพยาบาลสว่างอารมณ์จัดกิจกรรม มหกรรมคุณภาพวิขาการ CQI

อ่านต่อ
  • ดู 0 วันที่ 2017-10-03 10:48:28 โดย อ้อย
  • บุคคลากร ดู 49 วันที่ 2020-07-03 08:29:21 โดย อมรรัตน์
  • สวัสดี ดู 19 วันที่ 2020-03-24 11:22:02 โดย ธีร์สุทธิ
  • ทดสอบ ดู 21 วันที่ 2020-03-24 11:22:31 โดย

ทีมแพทย์พยาบาล

สายด่วน ฉุกเฉิน

Esteem spirit temper too say adieus.

Make an Online Appointment

Esteem spirit temper too say adieus.