ข่าวประชาสัมพันธ์

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

แพ๊คเกจและขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนมาตรวจสุขภาพประจำปี

1. โปรแกรมตัวสุขภาพพื้นฐาน (check-up-Basic)

2. โปรแกรมตัวสุขภาพแบบพิเศษ (check-up-special)