บริการฉุกเฉิน

เป็นไข้ เจ็บป่วยฉุกเฉิน อาการวิกฤต ป่วยหนัก โทรเรียกหน่วยบริการ ฉุกเฉิน ตลอด 24 ชั่วโมง

โทร สายด่วน 1669
นพ.ปริญญา พวงศรีทอง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสว่างอารมณ์

โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ยินดีให้บริการ

รับการรักษาสุขภาพ อย่างดีที่สุด

การเฝ้าดูของแพทย์พยาบาลอย่างไกล้ชิด ตลอดเวลา และสุขอนามัย พร้อมทักษะการดูแลผู้ป่วย จากบุคลากรผู้มีประสบการณ์ ในการตรวจรักษา

  • การดูแลอย่างสม่ำเสมอ การบริการดุจญาติมิตร
  • เครื่องมือทันสมัย
  • การรักษาตามหลักการสากล
ข้อมูลเพิ่มเติม

กิจกรรม

มุ่งสร้างสรรค์กิจกรรมที่ดีที่สุดต่อสุขภาพ
ติดตามเราได้เวลาที่นี่

ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่และก่อเหตุรุนแรง ภายในโรงพยาบาล ปี64

ตารางเวลาการเปิดให้บริการผู้ป่วยโรงพยาบาลสว่างอารมณ์

อ่านต่อ / ดูทั้งหมด

อบรม CPR ปี 2564

อ่านต่อ / ดูทั้งหมด

ผู้อำนวยการพร้อมทั้งบุคลากรโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

อ่านต่อ / ดูทั้งหมด

บุคลากรโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ร่วมทำกิจกรรม 5 ส

อ่านต่อ / ดูทั้งหมด

ประชุมเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ปีงบ 64 ครั้งที่ 1

อ่านต่อ / ดูทั้งหมด

ประกาศโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ช่วงรับมือไวรัส COVID-19

อ่านต่อ / ดูทั้งหมด

ทีมแพทย์พยาบาล

สายด่วน ฉุกเฉิน

Esteem spirit temper too say adieus.

Make an Online Appointment

Esteem spirit temper too say adieus.