ข่าวประชาสัมพันธ์

Home / ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา การใช้ยาต้านไวรัส และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล

แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา การใช้ยาต้านไวรัส และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล

ฉบับปรับปรุง วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2563 (สำหรับแพทย์และบุคลากรสาธารณสุข) 

   - แนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19)

   - แนวทางการใช้อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ

   - แนวทางการดูแลรักษา และการใช้ยาต้านไวรัส แผ่น1 , แผ่นที่ 2