การแก้ไขปัญหา HOSxP V.4 เบื้องต้น

Home / การแก้ไขปัญหา HOSxP V.4 เบื้องต้น

 การแก้ไขปัญหา HOSxP V.4 เบื้องต้น

- การแก้ไขปัญหาของ user ที่ไม่มีหน้าให้ใส่ HPI มีขั้นตอนดังนี้

เงื่อนไขในการใส่สถานะของผู้ป่วยของห้องบัตรและบัญชี 1

- ขั้นตอนการแก้ไขเรื่องโอนค่าใช้จ่ายระบบงานการเงิน hosxpv4